Schorsingen

Beirut Palace - El Aissaoui Abdelali
Rest van het seizoen 2017-2018

Beirut Palace - Benhalloul Redouan
Rest van het seizoen 2017-2018

FC Waverskantje - Verschueren Ken
ZO 25/03/2018 - 21h00 (SP22 - FC Kleir Gilbeir)

The Atlas Lions - Okrich Soufiane
ZA 24/03/2018 - 20h30 (SP22 - Junior Plate)

The Atlas Lions - Hallaoui Marouane
ZA 24/03/2018 - 20h30 (SP22 - Junior Plate)